Charakterystyka – inteligencja interpersonalna 608

W klasie można go szybko rozpoznać – najczęściej lider grupy, powszechnie lubiany, otaczający się kolegami, koleżankami.

Cechy wyróżniające:

  • wysoka wrażliwość na relacje międzyludzkie
  • lubi pracę w parach, trójkach i w grupach – należy często zmieniać składy
  • kładąc nacisk na współpracę i wzajemne zaufanie
  • przywódcy grupy
  • bardzo kontaktowy, dusza towarzystwa
  • wysoka empatia
  • obdarzeni cechami liderów
  • potrafią uczyć i naturalnie wpływać na innych, łagodzić konflikty, naturalnie przewodzą, tworzą więzi, współpracują
  • mają dużą liczbę znajomych, przyjaciół
Dzieci o tej dominancie mogą mieć nawet spore problemy w szkole, gdyż mimo głoszonych haseł o stymulowaniu postaw prospołecznych, współpracy itp., w praktyce, np. na lekcji, promowana jest cały czas praca indywidualna. Nawiązywanie relacji interpersonalnych na lekcjach, wzajemne pomaganie sobie jest wręcz zabronione i oceniane negatywnie („nie ściągaj”). Osoby o tej dominancie pojawiają się w samorządzie szkolnym i czasem tu mogą rozwijać swoje talenty.


Zawody, profesje: konsultant, psycholog, polityk, socjolog, praca w zespołach ludzkich, kierownik/dyrektor, lekarz, pielęgniarka, sekretarka 

A Ty? Co sądzisz o tym wpisie...

one × 3 =