10 najczęstszych błędów przy podejmowaniu decyzji (5) 33

Błąd nr 5: Pomijanie interesariuszy

Przy podejmowaniu ważnych decyzji, które mają wpływ na innych ludzi np.twoich  współpracowników musisz wziąć pod uwagę zdanie interesariuszy (rodzice, ucznowie).

Oni też posiadają informacje i spostrzeżenia, które będą miały wpływ na podejmowane przez Ciebie decyzje.  Dodatkowo korzystne dla Ciebie będzie branie ich punktu widzenia  przy podejmowaniu decyzji jako, że w wielu przypadkach to od nich będzie zależeć wdrożenie i stosowanie podejmowanych przez Ciebie decyzji.

Zawsze upewnij się iż grono interesariuszy jest dobrze reprezentowane w Twojej grupie zaangażowanej w proces podejmowania decyzji.  W ten sposób będziesz budował ich zaangażowanie w cały proces i Twoją ostateczną decyzję.  Pytaj ich o pomysły i zachęcaj do kreatywnego myślenia.

Czy bierzesz pod uwagę zdanie Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego?

parents-leading-child-away

 

Opracowanie własne na podstawie:
http://www.mindtools.com/pages/article/10-common-decision-making-mistakes.htm?utm_source=nl&utm_medium=email&utm_campaign=28Jul15#np

Comments are closed.

A Ty? Co sądzisz o tym wpisie...