10 najczęstszych błędów przy podejmowaniu decyzji (6) 34

Błąd nr  6: Pułapka myślenia grupowego i nastawienia psychologicznego

Podczas gdy zaangażowanie innych ludzi jest istotne i kluczowe podczas podejmowania przez Ciebie decyzji szczególnie jeśli te decyzje będą miały na nich wpływ, musisz być świadomy niebezpieczeństwa tzw. myślenia grupowego.

Takie zjawisko ma miejsce kiedy to pragnienie osiągnięcia konsensusu w grupie przyćmiewa zdrowy rozsądek jednostki, potrzebę do prezentacji różnych alternatywnych rozwiązań, krytykowanie innych czy też wyrażanie niepopularnych opinii.

Myślenie grupowe uniemożliwia podejmowanie dobrych decyzji i rozwiązywanie problemów, ponieważ jednostka jest pozbawiona szansy przyjrzenia się wszystkim dostępnym opcjom wystarczająco uważnie i dokładnie.

Istnieje wiele przekonań psychologicznych, które mają duży wpływ na proces podejmowania decyzji. Powodują one, że możemy działać w sposób nie mający nic wspólnego z logiką.

Są to takie mechanizmy jak np: pochopne wyciąganie wniosków, oczekiwanie, iż wydarzenia z przeszłości będą miały wpływ na przyszłe zdarzenia (paradoks hazardzisty), obwinianie innych, kiedy sprawy idą w złym kierunku zamiast obiektywnego spojrzenia na sytuację (fundamentalny błąd atrybucji).

 

817799330_groupthink1_xlarge

 

Opracowanie własne na podstawie:
http://www.mindtools.com/pages/article/10-common-decision-making-mistakes.htm?utm_source=nl&utm_medium=email&utm_campaign=28Jul15#np

Comments are closed.

A Ty? Co sądzisz o tym wpisie...